Gebied
Ingrepen
Resultaat


Dit is de portal van FloraFaunaCheck.nl van de gemeente Purmerend.

In 2017 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar de soortgroepen: broedvogels (roofvogels, uilen, gierzwaluw en huismus), vleermuizen, amfibieƫn (rugstreeppad), flora en vissen. De gegevens van dit onderzoek zijn via deze portal direct beschikbaar voor het toetsen van effecten van ruimtelijke ingrepen op de Flora- en faunawet. Aanvullend (soortgericht)onderzoek is in de meeste gevallen dan ook niet meer nodig.

De rapportage van het uitgevoerde onderzoek is via deze link te raadplegen: Rapportage Purmerend
Klik punt voor punt om het gebied aan te geven. Ga vervolgens door naar stap 2.